Martijn de Jonge

Tonijnen, vissers en orka's 

Tonijnen, vissers en orka\'s

In de nazomer trekken de Blauwvintonijnen (Thunnus thynnus) weg uit de Middellandse Zee waar ze gepaaid hebben. Ze zwemmen door de Straat van Gibraltar naar de Atlantische Oceaan waar ze het winter halfjaar doorbrengen. Tijdens deze nazomertrek worden ze opgewacht door Spaanse- en Marokkaanse vissers die ze met lange aaslijnen trachten te vangen. Behalve voor de vissers betekent de tonijntrek een belangrijke voedselbron voor de lokale orka-families die tussen Spanje en Marokko in de Atlantische Oceaan leven. Ze komen familiegewijs op de tonijn af die ze achterna jagen tot de vissen uitgeput zijn. Maar de orka's kennen ook een simpelere methode om de grote tonijnen te pakken te krijgen. Ze wachten bij de vissers af tot er een boot beet heeft en een vechtende tonijn aan de lijn bovenhaalt. Als die bijna boven is wordt de romp eraf gehapt waarna de vissers slechts een afgevreten kop over houden. Jammer natuurlijk, maar van de 40-50 tonijnvissers zijn er slechts 3-4 per dag de klos. Moeilijker zal het voor de vissers zijn dat hun strijd met tonijn en orka vaak van dichtbij gevolgd wordt door whalewatchboten en onderzoeksschepen. Toch tonen ze regelmatig met enige trots de tonijnkop aan passerende schepen.

Blauwvintonijnen worden door overbevissing sterk in hun voortbestaan bedreigd, vooral vanuit Japan is er grote vraag naar deze vis. Daar verwerken ze de tonijnen tot blokjes vlees die een belangrijke basis voor de Sushi's vormen.
Om de Blauwvintonijn te beschermen zijn er binnen de EU quota afgesproken, Spanje mocht in 2010 2.600 ton vangen. De Marokkaanse vissers vallen echter niet onder deze maatregel en er bestaat het vermoeden dat er door verschillende landen te veel tonijn wordt gevangen.

Behalve tijdens de augustustrek worden de Blauwvintonijnen gevangen in het voorjaar als ze in april en mei de Middelandse Zee inzwemmen om te paaien.
Op verschillend eplaatsen langs de Spaanse kust gebeurt dat door middel van de 'Almadabra' een eeuwenoud fuikensysteem waarin alleen de grote tonijnen achterblijven. Hoewel deze vangstmethode redelijk duurzaam is betekent de voorjaarsvangst een behoorlijke aanslag op het reproducerende vermogen van de Blauwvin tonijn populatie. Meer info hierover op de site van Firmm, een whalewatch- en onderzoeksclub die vanuit Tarifa de Straat van Gibraltar bevaart:

http://www.firmm.org/en/index.html

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston
Immediate GainsInstant Max AIStay informed about the latest developments in cold wallet security through ledger live download mac.